Hyun Ji For Friend The Magazine by Bowen Aricò

Nathaniel Visser by Bowen Aricò Nathaniel Visser by Bowen Aricò

Marcele Dal Cortivo in Karla Špetić SS14-15 by Bowen Aricò

Georgia Graham for Friend The Magazine by Bowen Aricò

Talisa Quirk for Eska Alikai SS14 by Bowen Aricò

Jena Goldsack by Bowen Aricò for friend the magazine